«Εγκεφαλικά» στη κυβέρνηση


Με μια ανακοίνωση φωτιά και τα κομάντο της ΛΕΦΕΔ κατεβαίνουν στο συλλαλητήριο για την Μακεδονίας μας! Το μόνο σίγουρο είναι πως η κυβέρνηση αυτή την στιγμή μόνο άνετα δεν αισθάνεται!
Σεβόμενη την Ιστορία και τις αξίες του Ελληνικού Έθνους.τον δίκαιο αγώνα των προγόνων μας, αλλά και αισθανόμενη βαθύτατα το βάρος της ευθύνης για το τι θα παραδώσουμε στις επόμενες γενεές, η Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων καλεί τα μέλη της και όλους τους υπεύθυνους Έλληνες να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία, στις 21 Ιανουαρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη.

Ού καταισχυνώ όπλα τά ιερά,

ούδ' εγκαταλείψω τόν παραστάτην,

ότω άν στοιχήσω.

Αμυνώ δέ καί υπέρ ιερών καί οσίων,

καί μόνος καί μετά πολλών.

Τήν πατρίδα δέ ούκ ελάσσω παραδώσω,

πλείω δέ καί αρείω

όσης άν παραδέξωμαι.

Υπογραφή ΛΕΔΕΦ
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΘΈΜΑΤΑ , ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΉΤΕ ΧΩΡΊΣ ΛΟΓΟΚΡΙΣΊΑ ΜΠΈΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ U NEWS LINE 365 (https://u-news16.blogspot.gr/)